Betonové ploty – cenově přijatelné řešení ohraničení soukromého pozemku

Většina rodinných domů, rekreačních objektů, ubytovacích zařízení a průmyslových staveb vyžaduje ohraničení pozemku plotem nebo zdivem. V případě rozsáhlé plochy může jít o náročný proces, zdlouhavý a finančně nákladný.

betonová zeď

Zjednodušte si život

Moderní stavební směry se snaží zjednodušit výrobu a poskytnout koncovým zákazníkům technologie, které jim usnadní život, to je také cílem technického vývoje. Připomeňme kupříkladu sádrokarton, je to stavebnicový systém, bez něhož si nedovedeme představit kupříkladu stropní podhledy či půdní vestavby. Do té doby byly půdní prostory jen obtížně přestavitelné na podkrovní byt, využívalo se heraklitu, dřevotřísky a dřevěných palubek a šlo o zdlouhavou a namáhavou činnost.

Vývoj stavebních technologií se nezastavil ani u výstavby oplocení. Tam, kde nevyhovuje pletivo, kovové mříže nebo dřevěné latě, které neposkytují dostatečné zázemí a hlavně soukromí, se buduje zídka či zeď a zpravidla jde o kameny, cihly, tvárnice a další segmenty spojované maltou, tmely či lepidly. Zeď ovšem vyžaduje pevné základy a tím se celá situace komplikuje. Zatímco u pletiva vystačíte s betonáží sloupků, cihly a kameny musíte začít klást na základovou desku po celé délce oplocení.

květiny na zdi

A právě v této chvíli nastupuje betonový plot. Jedná se o stavebnicové systémy prefabrikovaných dílů, jejichž základ tvoří tenké ploché panely (většinou 50 x 200 cm) a betonové sloupky s drážkami pro vsazení panelů. Do země se usazují (zalévají betonem) pouze sloupky, zatímco panely se na zemský povrch pouze pokládají, případně zapustí pod úroveň terénu.

Betonové ploty Praha tedy významně zjednodušují život – jsou cenově přijatelné a snižují i náklady a čas na samotnou výstavbu. Odpadá budování základové desky (rýhy) a přesto máte k dispozici všechny přednosti zdiva – zajištění soukromí a snížení úrovně hluku a prašnosti z ulice.