Děti si neuvědomují nebezpečí internetových platforem

S rostoucím vlivem internetu je každým okamžikem více ovlivňována i nejmladší generace dnešní doby. Používání elektronických zařízení se stalo standardem a většina z nás si bez nich život ani nedovede představit. Bohužel dopad na mládež není vždy kladný – co hůře, online svět s sebou nese řadu rizik při běžném používání, které si osoby v útlém věku neuvědomují. To se sice neprojeví na komfortu trávení času on-line, avšak zvýší pravděpodobnost nastání různých nepříjemností v podobě odcizení dat, zneužití osobních údajů, narušení soukromí apod.
malé dítě za notebookem
Obrovskou zbraní na internetu je anonymita. Na jednu stranu si každý, zejména mladší, uživatel představuje svou nedotknutelnost a nevypátratelnost, ačkoli sbírané údaje o jeho počítači či mobilním telefonu se neustále aktualizují a s velkou přesností dokážou lokalizovat reálné působiště. V případě nedostatečné opatrnosti a udělování nesmyslných oprávnění podřadným programům a aplikacím vystavuje obsah přístroje (a je samotné) možnosti spousty nežádoucích problémů. Jestliže porušují kupříkladu autorské právo, jednají mimo ustanovení některých herních portálů a vědomě jej poškozují, nebo se jinak prohřešují proti ustanovením, hrozí mnohé nepříznivé potíže. Že může situace vygradovat až v trestní oznámení si uvědomuje již málokdo.
To však není z hlediska ohromného tématu anonymity vše. Určití jednotlivci ji proti mladším osobám využívají ve svůj prospěch a dostávají tak z nich intimní materiály či důvěrné informace. Ve chvíli, kdy se slabší jedinci podělí o něco podobného, jsou snadno dotknutelní a stává se snadné s nimi manipulovat. Prvně by se tedy rozhodně měla ověřit identita a schopnost diskrétnosti druhého za monitorem.
dítě s herním počítačem
Osudovou chybou se jeví i stahování a navštěvování neověřených zdrojů, čehož se děti dopouštějí poměrně často. Touží-li po pořízení hudby, filmu či videohry, volí první a nejsnazší variantu, aniž by se hlouběji ponořily do myšlenky, jak riskantní toto zacházení skutečně může být.
Mezi rodičovské role tedy pomalu proniká také kontrola činností svých potomků na vlastněných zařízeních pro jejich co největší ochranu.