Filippo Lippi

Na světě najdeme opravdu mnoho malířů a taktéž v historii lidstva. Jsou jména, která jsou notoricky známá jako například Leonardo da Vinci a pak jména, která znají jen lidé, kteří se o výtvarné umění zajímají. Přitom jejich tvorba i jejich život rozhodně stojí za bližší seznámení. Pojďme se s jedním takovým zajímavým umělcem seznámit. Je to renesanční malíř Filippo Lippi, který byl zároveň karmelitánský řeholník, i když moc cudný život nevedli.

Jeho rodiče brzy zemřeli, a proto ho příbuzní dali na výchovu do kláštera ke karmelitánům. Chlapec rád kreslil, čehož si všiml převor a dopřál mu vzdělání v malířské dílně.
lavice v kostele

Filip se stává velmi úspěšným malířem, jehož věhlas překročil zdi kláštera. On sám brzy ztrácí své duchovní povolání, ostatně do kláštera nevstupoval dobrovolně. Nijak se nevyhýbá milostným eskapádám s dívkami, které mu stojí modelem, když maluje své krásné Madony. Také si velmi užívá slávy, vždyť se stal doslova celebritou.

Šlechtici touží po tom, aby je slavný malíř portrétoval. Jeden dokonce Filipa zavřel ve svém paláci, dokud nebude portrét namalovaný. Filip si udělal provaz z prostěradel a utekl. Jednou ho zase unesli berbeři a chtěli ho prodat do otroctví, ale vykoupil se tím, že jim namaloval jejich portréty.
nástěnná malba

Jednoho dne mu stála modelem novicka Lucrecie. Zamilovali se do sebe a Filip krásnou dívku unesl. Brzy s ní zplodil dvě děti, mimo jiné Filipa Juniora, který proslul také jako významný malíř. Filip usiloval o zproštění slibů, aby se mohl oženit. Nakonec toho dosáhl, papež dal svolení ke svatbě. Bohužel příbuzní krásné Lucrecie Filipa, který zneuctil Bohu zasvěcenou dívku tak nenáviděli, že ho otrávili. Jeho syn pokračoval v jeho práci.

Filippo Lippi sice neodolal nástrahám světa, ale jeho tvorba je hluboce duchovní v kontemplativním duchu. Neoblíbený život v karmelitánském klášteře nepochybně zanechal v jeho tvorbě hluboký vliv, který se pozitivně odrazil na jeho tvorbě.