Vše, co je potřeba


VÄ›dÄ›li jste, že hodnocení zamÄ›stnanců je nezbytnÄ› nutné k tomu, aby vaÅ¡e firma jakožto celek skvÄ›le prosperovala? Je to pochopitelné, úspÄ›ch vaší firmy je dán také tím, kdo v ní pracuje. Je tedy potÅ™eba umÄ›t říci svým lidem, jestli pracují dobÅ™e, na Äem je tÅ™eba zabrat, co je potÅ™eba vypilovat, a to naopak dÄ›lají výbornÄ›. Musíte se nauÄit je objektivnÄ› zkritizovat, a to pouze konstruktivním způsobem. Dále musíte vÄ›dÄ›t, jak je neustále motivovat a vést smÄ›rem dopÅ™edu. Důležitá je i chvála, která vede ÄlovÄ›ka stále dál a dál. Každý správný šéf by mÄ›l vÄ›dÄ›t, jak na to, proto neváhejte navÅ¡tívit kurz a vÅ¡e se to skvÄ›le nauÄit, a to alespoň teoreticky. PÅ™evést to do praxe nebude poté žádný problém.

Motivace je nejdůležitější

Ze vÅ¡eho nejlepší je motivace. Ani deset průmÄ›rných pracovníků nedokáže odvést tolik dobré a kvalitní práce, jako pÄ›t motivovaných a nadÅ¡ených pro to, co dÄ›lají. VaÅ¡im cílem je tedy motivovat vÅ¡echny své pracovníky a uÄit se je povzbuzovat do další práce. PrávÄ› to je základním pÅ™edpokladem vaÅ¡eho úspÄ›chu.