Proč bývají sídla společnosti v různých krajích?

Jednou z věcí, které musí mít každá firma, je uvedení svého sídla společnosti. To musí být nahlášeno na úřadech, musí odpovídat skutečnosti a mělo by být uvedeno také na internetových stránkách firmy. Je to proto, aby lidé měli možnost danou firmu přímo kontaktovat, a aby úřady věděly, kam posílat korespondenci.

To vše je v pořádku. Avšak stačí se jen trochu blíže podívat a zjistíme, že mnoho firem má těchto sídel více. Je fakt, že obvykle nejsou blízko u sebe, avšak i tak se člověk musí ptát, zda je to vůbec nutné. Přeci jen, každé z nich představuje další náklady pro danou firmu. Náklady, které se nemusí vrátit. Jak to tedy je?

gps4

U nadnárodních společností je pochopitelné, že chtějí mít sídlo v každé zemi, kde mají své pobočky. Přeci jen nelze čekat, že klienti budou v případě potřeby volat do cizí země, kde nemusí ani umět jazyk, kterým se tam dorozumívá. Navíc je zde také pošta. Ta mezinárodní by chodila dlouho, což také není něco, co by bylo žádoucí.

Na druhou stranu jsou i takové, které mají více sídel v jedné zemi. Zde se můžeme dohadovat, zda je něco takového skutečně nutné. Pokud se zákazníci chtějí obrátit na některou pobočku, jak budou vědět, na kterou? Může to pro ně být matoucí. Existuje tedy pro toto opatření ze strany firmy nějaký důvod?

Ano, existuje. Je to právě pro usnadnění komunikace se zákazníky i úřady, kteří si vždy vyberou to sídlo, které je nejblíže, pokud zde potřebují něco řešit.

sidlo1

Ovšem je nutné poznamenat, že ačkoliv sídel může mít firma mnoho, vždy musí být jen jedno hlavní. A je jedno, v jaké zemi je. Zkrátka musí existovat a musí být zde být možno kontaktovat nejvyšší vedení.

To ovšem slouží pouze k řešení těch nejobtížnějších problémů. Na všechny ostatní postačí místní pobočky. A jak je vidět, celou práci to dost zjednodušuje. Alespoň firmě. A to je to nejdůležitější, ne?