Využívejte počítač a internet k učení

Tráví Vaše děti příliš mnoho času na počítači? Je pravděpodobné, že se Vám to příliš nelíbí. V dětství se obvykle poměrně daří děti zabavit. Děti jsou přirozeně hravé a vše je baví. Rádi sportují, tancují, jsou prostě rády aktivní. S příchodem puberty ovšem nastává často problém. Některé děti ho mají mnohem dříve.
děti s aktovkami
Rozhodně nechceme nikomu sahat do svědomí, ale někdy jsou to rodiče, kteří děti odsuzují k neproduktivní zábavě tím, že jim neposkytnou dostatečné množství zajímavých podnětů. Co mají dělat, když nemají co dělat. Počítačovou závislostí jsou především ohroženy děti, které nemají na výběr.
Nicméně v tomto článku Vás rozhodně nechceme moralizovat. Naopak Vám dnes chceme dát inspiraci k tomu, jak využít počítač a internet při učení. Zvláště se to týká dětí, které mají specifické poruchy učení a nezvládaly by například náročné diktáty a podobně.
Na internetu je k mání celá řada webových stránek, které jsou určeny na učení. Jedná se o alternativu různých výukových sešitů, jen v mnohem interaktivnější podobě.
 symbol nápadu

Vhodné pro děti se specifickými poruchami učení

U dětí se specifickými poruchami platí, že se mají učit pravidelně, ale krátce.To znamená, že pro tyto děti je více efektivních deset soustředěných minut než dvě hodiny, kdy se dítě hroutí vyčerpáním. Interaktivní výuka rozhodně přispívá k tomu, že dítě dokáže držet pozornost o několik minut déle. V neposlední řadě jsou doporučovány odborníky z pedagogicko-psychologických poraden.
Jaké jsou to weby? Například Kaminet (čeština, matematika, angličtina), Umíme Česky, Diktáty, Nabla (čeština, matematika, fyzika, chemie, biologie), Online cvičení (matematika, čeština).
Velkou pomocí pak jsou stránky Státní přijímačky, které velmi pomohou žákům, kteří se hlásí na střední školy nebo gymnázia. Najdou tam zadání předchozích ročníků včetně řešení, díky čemuž si mohou udělat se značným předstihem přijímačky nanečisto. Což má samozřejmě také psychologický efekt, protože jak se říká: „těžce na cvičišti, lehce na bojišti.“